Upravit stránku

Operace pro nádory prsu

Rozsah operačního zákroku určuje kolegium lékařů. V případech kdy má pacientka zájem nejen o prosté chirurgické odstranění nádoru nebo i celého prsu, a pokud to dovolí celkový zdravotní stav ženy a rozsah nádorového onemocnění, můžeme již primární výkon provést tak, aby výsledek splňoval vedle zdravotního i estetický efekt. Jestliže nemůžeme využít možností plastické chirurgie již při tomto zákroku, můžeme alespoň připravit situaci k případné následné plastické rekonstrukci prsu.